KokoMieli terapeutit

KokoMielen terapeutit ovat koulutettuja ammattilaisia, joiden luokse voi tulla matalalla kynnyksellä. Ota rohkeasti yhteyttä ja keskustellaan lisää.


Tanja Simola

Koulutus

 • Väitöskirjatutkija, terveystieteiden tohtori-koulutuksessa
 • Psykoterapeutti-koulutettava 
 • Työnohjaaja (STOry)
 • Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS) 
 • Terveystieteiden maisteri
 • Opettaja
 • Kätilö
 • Terveydenhoitaja
 • Sairaanhoitaja

Työnohjaajana käytän dialogisia menetelmiä tutkivalla otteella. Olen vuorovaikutuksen ja viestinnän asiantuntija ja sosiaali-, kasvatus-, opetus- ja terveysalan ammattilainen. Minulla on pitkä työkokemus niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon eri tehtävissä toimimisesta, opettajana ja seksologian alan kouluttajana. Olen toiminut mentaalivalmentajana esimerkiksi urheilijoille. 

Teen väitöskirjaa lähisuhdeväkivallasta ja sosiaalityön sekä lastensuojelun teemat ovat minulle myös tuttuja. Olen työnohjannut niin yksilöitä, työryhmiä ja työyhteisöjä ja kirjoitan parhaillaan kirjaa toiminnallisten menetelmien käytöstä työnohjauksen tukena.

Opiskelen Tampereen yliopistossa psykoterapeutiksi ja viitekehykseni on kognitiivinen käyttäytymisterapia. Lisäksi minulla on traumoihin ja niiden käsittelyyn liittyvää osaamista. Tarjoan koulutuspsykoterapiaa sekä seksuaaliterapiaa  etäterapiana ja lähitapaamisina vastaanottotiloissani Hämeenlinnassa. 

 

Heta Kemppainen

Koulutus

 • Väitöskirjatutkija, sosiaalityön tohtori-koulutuksessa
 • Psykoterapeutti-koulutettava
 • Erityisopettaja
 • Opettaja
 • Kasvatustieteiden maisteri
 • Sosionomi (AMK & YAMK)

Terapeuttina olen rauhallinen ja helposti lähestyttävä. Työskentelyssä pidän tärkeänä luotettavan, avoimen ja hyvän ilmapiirin ja yhteistyön rakentamista. Minulla on pitkä työkokemus niin varhaiskasvatuksen ja perhetyön kuin lastensuojelun ja mielenterveystyön eri tehtävissä toimimisesta. Lastensuojelussa olen toiminut sekä laitos- että perhehoidon kentällä sekä opettajana ja erityisopettajana ammatillisessa koulutuksessa.

Teen väitöstutkimusta lähisuhdeväkivallasta. Lähisuhdeväkivallan ja turvakotityön lisäksi tuttuja teemoja minulle ovat lapset ja nuoret, lastensuojelu, kriisityöskentely esimerkiksi vakavan sairauden yhteydessä sekä mielenterveyden haasteet. Vankilakontekstissa toimiminen on antanut näkökulmaa myös rikollisuuteen liittyvään työskentelyyn niin uhrin kuin tekijän kanssa.

Tarjoan psykoterapiakoulutettavana psykoterapiaa etäterapiana ja lähitapaamisina vastaanottotiloissani Hämeenlinnassa.


Karoliina Koivistoinen

Karoliina Koivistoinen

Koulutus

 • Tuleva erityistason seksuaaliterapeutti (NACS)
 • TRE-ohjaajakoulutuksessa 
 • Seksuaaliterapeutti
 • Seksuaalineuvoja
 • Kätilö (AMK)
 • Joogaohjaaja (RYT200h)
 • Sairaanhoitaja

Työssäni kätilönä sekä seksuaaliterapeuttina kohtaan päivittäin ihmisiä erilaisine taustoineen ja toiveineen. Kohtaamisissa haluan kuulla mitä juuri sinulla on sydämelläsi ja kulkea vierelläsi. Haluan rohkaista ja kannustaa sinua löytämään keinoja ja työkaluja elääksesi tasapainoista, omannäköistäsi elämää täydellä potentiaalillasi eli omana itsenäsi. 

Olen työskennellyt terveydenhoitoalalla erilaisissa vastuutehtävissä kohdaten asiakkaita vauvasta vaariin; ihmisten kanssa läpi elämänkaaren. Olen aina nauttinut asioiden kokemisesta ja tekemisestä sekä toimintamallien tutkimisesta ja kehittämisestä. Laaja ja monipuolinen koulutukseni ja työ- ja elämänkokemukseni antaa perspektiiviä hahmottaa kokonaisvaltaisesti tila ja tuen tarve.

 Joogataustani kautta koen kehon ja mielen yhteyden tärkeänä osana kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kehotietoisuus sekä traumasensitiivinen kohtaaminen ovat minulle työssäni tärkeitä. Tavoitteenani on luoda turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri, jossa kaikki ajatukset, tuntemukset ja puheenaiheet ovat sallittuja.

Keskustelumme ovat aina täysin luottamuksellisia. Tapani työskennellä on yksilön matkaa kunnioittava, läsnäoleva ja voimavaroja vahvistava.

Olen kehon ja mielen hyvinvoinnin ammattilainen, joka nauttii liikkeestä, luonnosta ja aidoista kohtaamisista.

Vastaanotan seksuaaliterapia-asiakkaitani Helsingissä, Hämeenlinnassa sekä sovitusti etänä.


Ota yhteyttä

Tanja Simola p. 050 300 2502
tanjas@liiketilakokonaisuus.fi

KokoMieli on osa KokoNaisuutta.
Liiketila Kokonaisuus, Vanajantie 10 B, 4. kerros, 13110 Hämeenlinna, www.liiketilakokonaisuus.fi