KokoMieli terapeutit

KokoMielen terapeutit ovat koulutettuja ammattilaisia, joiden luokse voi tulla matalalla kynnyksellä. Ota rohkeasti yhteyttä ja keskustellaan lisää.


Tanja Simola

Koulutus

 • Väitöskirjatutkija, terveystieteiden tohtori-koulutuksessa
 • Psykoterapeutti-koulutettava 
 • Työnohjaaja (STOry)
 • Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS) 
 • Terveystieteiden maisteri
 • Opettaja
 • Kätilö
 • Terveydenhoitaja
 • Sairaanhoitaja

Työnohjaajana käytän dialogisia menetelmiä tutkivalla otteella. Olen vuorovaikutuksen ja viestinnän asiantuntija ja sosiaali-, kasvatus-, opetus- ja terveysalan ammattilainen. Minulla on pitkä työkokemus niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon eri tehtävissä toimimisesta, opettajana ja seksologian alan kouluttajana. Olen toiminut mentaalivalmentajana esimerkiksi urheilijoille. 

Teen väitöskirjaa lähisuhdeväkivallasta ja sosiaalityön sekä lastensuojelun teemat ovat minulle myös tuttuja. Olen työnohjannut niin yksilöitä, työryhmiä ja työyhteisöjä ja kirjoitan parhaillaan kirjaa toiminnallisten menetelmien käytöstä työnohjauksen tukena.

Opiskelen Tampereen yliopistossa psykoterapeutiksi ja viitekehykseni on kognitiivinen käyttäytymisterapia. Lisäksi minulla on traumoihin ja niiden käsittelyyn liittyvää osaamista. Tarjoan koulutuspsykoterapiaa sekä seksuaaliterapiaa  etäterapiana ja lähitapaamisina vastaanottotiloissani Hämeenlinnassa. 

 

Heta Kemppainen

Koulutus

 • Väitöskirjatutkija, sosiaalityön tohtori-koulutuksessa
 • Lyhytpsykoterapeutti-koulutettava
 • Erityisopettaja
 • Opettaja
 • Kasvatustieteiden maisteri
 • Sosionomi (AMK & YAMK)

Terapeuttina olen rauhallinen ja helposti lähestyttävä. Työskentelyssä pidän tärkeänä luotettavan, avoimen ja hyvän ilmapiirin ja yhteistyön rakentamista. Minulla on pitkä työkokemus niin varhaiskasvatuksen ja perhetyön kuin lastensuojelun ja mielenterveystyön eri tehtävissä toimimisesta. Lastensuojelussa olen toiminut sekä laitos- että perhehoidon kentällä sekä opettajana ja erityisopettajana ammatillisessa koulutuksessa.

Teen väitöstutkimusta lähisuhdeväkivallasta. Lähisuhdeväkivallan ja turvakotityön lisäksi tuttuja teemoja minulle ovat lapset ja nuoret, lastensuojelu, kriisityöskentely esimerkiksi vakavan sairauden yhteydessä sekä mielenterveyden haasteet. Vankilakontekstissa toimiminen on antanut näkökulmaa myös rikollisuuteen liittyvään työskentelyyn niin uhrin kuin tekijän kanssa.

Opiskelen Lapin kesäyliopistossa ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi. Tarjoan koulutuslyhytterapiaa etäterapiana ja lähitapaamisina vastaanottotiloissani Hämeenlinnassa.


Ota yhteyttä

Tanja Simola p. 050 300 2502
tanjas@liiketilakokonaisuus.fi

KokoMieli on osa KokoNaisuutta.
Liiketila Kokonaisuus, Viipurintie 35, 13210 Hämeenlinna, www.liiketilakokonaisuus.fi